Natura 2000 Pirinioetan

European Environmental Agency-ren informazioan oinarrituta, GREEN proiektuak barne hartutako esparruan dauden espezieen eta habitaten gaineko informazioa bildu da; zehazki, Habitaten Zuzentaraua (I. eta II. eranskinak) eta Hegaztien Zuzentaraua (I. eranskina) kontsultatuta.

Informazio horrekin, espezieek eta habitatek zeinek bere fitxa dute, GREEN esparruak Europa mailan duen garrantzia adierazten duena, espeziea edo habitata kontserbatzeari dagokionez.

Gainera, Pirinioek Natura 2000 Sarean duten garrantzia frogatu nahi da.

Kontsultatu informazio hau: