Natura 2000 als Pirineus

A partir de la informació disponible a l’European Environmental Agency s’ha obtingut informació de les espècies i hàbitats de la Directiva Hàbitats (Annex I i II) i la D. Aus (Annex I) presents en l’àmbit del projecte GREEN.

A partir d’aquesta informació s’ha realitzat una fitxa per a cada espècie i hàbitat en què es pretén mostrar la importància de l’àmbit GREEN per a la conservació de l’espècie o l’hàbitat a Europa.

A més, també es pretén mostrar la importància dels Pirineus per a la xarxa Natura 2000.

Consultar informació de: