Habitaten Zuzentarauan (I. eranskina) jasotako habitaten gaineko informazioa, GREEN proiektuari loturiko eremuari dagokionez.

Hautatu habitata